Types

Workshop op locatie: begeleide activiteit die vraagt om actieve deelname. Meestal is er een concreet resultaat.

bv. knutselen van een wapenschild om het bezochte kasteel te verdedigen

Educatief pakket op locatie: diverse activiteiten rond 1 bepaald thema, vaak met doe-opdrachten of in spelvorm, dat je uitvoert onder begeleiding.

bv. opdrachten en spelletjes rond het thema bijen

Rondleiding op locatie: interactieve wandelroute op maat en onder begeleiding die vertelt over wat er te zien en te ontdekken is, eventueel gekoppeld aan een naverwerking.

bv. interactieve wandeling door een kasteel

Workshop op school: begeleide activiteit die vraagt om actieve deelname. Meestal is er een concreet resultaat.

bv. nestkastje of insectenhotel maken in de klas

Educatief materiaal op school: (lessen)pakket dat je ontleent en zelfstandig uitvoert.

bv. boekentrolley met lesbundel of bordspel over mobiliteit