Educatief pakket op locatie :
Kriebelbeestjes

Plattelandscentrum Paddenbroek Natuur & MilieuEducatie

Wie verstopt zich onder houtblokken? Hoe maken bijtjes honing?
Kikkervisjes en ...? Tja, wat leeft er nog in de poel? De kinderen gaan zelf op ontdekking en leren dat elk diertje nuttig is.
Thema’s:
- bodemdiertjes zoeken en determineren
- waterdiertjes scheppen en determineren
- bezoek aan de bijenhal


, , , , ,

PRAKTISCH

Lager: 2e Graad
Educatief pakket op locatie
Natuur
Plattelandscentrum Paddenbroek, Paddenbroekstraat 12, 1755 GOOIK
Met het openbaar vervoer (De Lijn)
- lijn 153, halte Paddenbroekstraat (nog 10 min. te voet)
- halte Stelplaats Leerbeek, daarna wandeling van ca. 20 min. langs Oude Trambedding, via Bosstraat
halve dag (2 thema's) of ganse dag (3 thema's)
2€/leerling/halve dag met minimum van 30 € per groep
25
1
MOS-schakel: Natuur, dieren
Eindtermen:
1.4 kennen in hun omgeving twee verschillende biotopen en kunnen er enkele veel voorkomende organismen in herkennen en benoemen
1.5 kunnen bij organismen kenmerken aangeven die illustreren dat ze aangepast zijn aan hun omgeving
1.6 kunnen illustreren dat de mens de aanwezigheid van organismen beïnvloedt
1.7 kunnen de wet van eten en gegeten worden illustreren aan de hand van minstens twee met elkaar verbonden voedselketens
Activiteiten starten bij voorkeur om 9u15 of 12u45 Periode 1: september t/m oktober Periode 2: half maart t/m juni
geen downloads

COMBINEREN

Picknicken kan op de picknickweide op picknicktafels of bij slecht weer in een lokaal

CONTACT

02/306 45 62 of 0486/26 74 57