Educatief materiaal op school :
Terug in de MobiliTIJD

Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei

Niet iedereen kan, zoals TriPZ, vliegen om zich te verplaatsen. ‘Terug in de mobiliTIJD’ is een groot bordspel dat met de hele klas gespeeld kan worden. In het spel ontdekken de leerlingen het mobiliteitsverhaal van onze regio. Waarom moest er een kanaal komen tussen Brussel en Charleroi? Waarheen reed de boerentram? Hadden wij echt de allersterkste trekpaarden?
, , , , ,

PRAKTISCH

Lager: 2e Graad, Lager: 3e graad
Educatief materiaal op school
Erfgoed
Te ontlenen bij Erfgoedcel PZ, Molenstraat 102, 1700 Dilbeek
De koffer kan opgehaald worden bij Erfgoedcel PZ:
Trein: Sint-Martens-Bodegem
De Lijn: bus 116 – Station Sint-Martens-Bodegem
Wagen: afrit Sint-Agatha-Berchem, Groot-Bijgaarden, Ternat
halve dag
Gratis
25
1
- Beseffen dat er naast een heden, ook een verleden en een toekomst zijn.
- Inzien dat er verbanden zijn tussen een historisch verschijnsel en de tijdsomstandigheden.
- Voor de eigen streek ontdekken dat natuurlijk en/of historische gegevens en elementen van de plaatselijke samenleving het uitzicht en de inrichting beïnvloeden.
- Beseffen dat vervoermiddelen functioneel kunnen gebruikt worden.
- In staat zijn om de geleerde begrippen, inzichten, procedures, m.b.t. getallen efficiënt te hanteren.
Op afspraak

COMBINEREN

/

CONTACT

02/451 69 48