Educatief materiaal op school :
Kinderen In Bezet Gebied

Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei

Vraag jij je net zoals TriPZ af hoe het was om honderd jaar geleden in je eigen gemeente te leven? Ga op ontdekkingstocht a.d.h.v. de educatieve website www.kindereninbezetgebied.be. Het dagelijks leven tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt via getuigenissen en beeldmateriaal geïllustreerd. Centraal staan kinderen die WO I meemaakten en thema’s als naar school gaan, kattenkwaad, voeding, …

, ,

PRAKTISCH

Lager: 2e Graad, Lager: 3e graad
Educatief materiaal op school
Erfgoed
Online
/
1 lesuur tot een lesweek
Gratis
25
1
Leergebieden:
- Wereldoriëntatie: tijd, ruimte
- Mediaopvoeding
Belangrijkste leerdoelen:
- Met behulp van ICT de voor hen bestemde digitale informatie kunnen opzoeken, verwerken en bewaren
- Inzien dat er verbanden zijn tussen een historisch verschijnsel en de tijdsomstandigheden
- Beseffen dat kennis nemen van het verleden altijd gebeurt vanuit bronnen die vaak onvolledig of beperkt zijn
/
geen downloads

COMBINEREN

/

CONTACT

02/451 69 48