Rondleiding op locatie :
Help je onze kunstenaar?

Museum van het Belgisch Trekpaard

Een kunstenaar kreeg de opdracht een nieuw beeld te ontwerpen voor het museum. Helaas heeft hij wat inspiratie nodig. Samen met hem bezoek je het museum, werk je opdrachten uit en vooral, ga je op zoek naar belangrijke kenmerken en feiten over het trekpaard. Misschien is er zelfs een echt trekpaard aanwezig. Je mag nadien zelf ontwerpen maken in de klas.
, ,

PRAKTISCH

Lager: 2e Graad, Lager: 3e graad
Rondleiding op locatie
Erfgoed
Museum van het Belgisch Trekpaard, Oudstrijdersplein 4, 1570 Vollezele
Lijnbus 161 Leerbeek-Geraardsbergen, 10 min. stappen
Lijnbus 162 Ninove-Leerbeek, halte op 100m
Schoolbus, ruime parking in de onmiddellijke omgeving
1,5€ per kind en 10€ per gids
25
1
Wetenschappen en techniek: 1.6
Mens en maatschappij: 3.7, 3.8 en 3.9
Muzische vorming: 6.1
op afspraak
geen downloads

COMBINEREN

In de loop van het voorjaar 2018 wordt achteraan het museum een picknickruimte ingericht.

CONTACT

reservatie via VVV Galmaarden Toerisme Pajottenland, 054 589 167 (enkel tijdens kantooruren)