Educatief materiaal op school :
Reuzenkoffer

Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei

Een reus is een grote versierde pop die een personage of dier uitbeeldt, je ziet ze vaak opduiken in stoeten en optochten. De bekendste reus is het Ros Beiaard uit Dendermonde. Maar ook in onze regio zijn er verschillende reuzen; Vaantjesboer, de Dikke van Pamel, Jef Lambiek,... De reuzekoffer is een muzische lessenreeks met materiaal om rond reuzen in de klas te werken.
, ,

PRAKTISCH

Lager: 1e graad
Educatief materiaal op school
Erfgoed
Te ontlenen bij Erfgoedcel PZ, Molenstraat 102, 1700 Dilbeek
De koffer kan opgehaald worden bij Erfgoedcel PZ:
Trein: Sint-Martens-Bodegem
De Lijn: bus 116 – Station Sint-Martens-Bodegem
Wagen: afrit Sint-Agatha-Berchem, Groot-Bijgaarden, Ternat
7 lessen, je kan de volledige lessenreeks afwerken of één of meerdere lessen uitkiezen.
Gratis
25
1
Leergebieden:
- Wereldoriëntatie: tijd
- Muzische opvoeding: drama, bewegingsexpressie, dans, muziek
- Nederlands
Leerdoelen:
- Woord, beweging, beeld, drama, muziek,… combineren om de ervaringen rond een thema of project naar anderen te communiceren.
- Inzien dat vele groepen en volkeren eigen symbolen en kentekens hanteren.
- Beseffen dat er naast een heden, ook een verleden en een toekomst zijn.
- Inzien dat mensen vaak ruimten afbakenen en/of grenzen trekken.
Op afspraak
geen downloads

COMBINEREN

/

CONTACT

02/451 69 49